Lencana


cropped-icon.png

Lambang
Huraian Lambang
Buku
Sekolah sebagai pusat kegiatan keilmuan dan keintelektualan
Obor
Semangat menuntut ilmu yang beterusan pada setiap yang menuntut di sekolah ini.
Bola sepak dan Kayu Hoki
Semangat menuntut ilmu yang beterusan pada setiap penuntut di sekolah ini.
Warna:
Merah
Semangat yang tinggi dan berani dalam menuntut ilmu pengetahuan.
Kuning
Warna diraja yakni sekolah ini menerima konsep sistem Raja Berperlembagaan.
Putih
Sifat  jujur dan amanah sangat penting untuk kehidupan yang sempurna dan diamalkan ke dalam jiwa setiap pelajar sekolah ini.
Biru
Pendidikan yang adil kepada semua kaum dimewujudkan perpaduan kaum ke arah kemakmuran.
Cogan kata:"Usaha Jaya"
Usaha yang bersungguh-sungguh punca mencapai kejayaan

VISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MOTO

Disiplin Cemerlang Pelajar Gemilang

SLOGAN

Permuafakatan ke Arah Merealisasikan Kecemerlangan

                Falsafah Pendidikan Sekolah

                      Pendidikan merupakan usaha terancang yang berkeseimbangan dan berterusan berpaksikan ilmu, masa dan taqwa untuk melahirkan insan cemerlang, gemilang dan terbilang sesuai dengan kehendak dan tuntutan agama, bangsa dan negara

Piagam Pelanggan Sekolah

Picture11Picture12

 

Sejarah Sekolah

 

Dibuka pada 1 Januari 1965 tetapi dirasmikan pada 2 Julai 1967 oleh YB Mohd Khir bin Johari iaitu Menteri Pelajaran Malaysia.
Picture1
 

Senarai Pengetua